Lägenheter och priser
Här hittar du priser, mer information och planlösningar för samtliga lägenheter på Övre Björnterrassen.
Lägenheter översikt
Sol
a
9+2 bäddar 2 plan 87 kvm 2 995 000 kr
Lägenheter översikter
b
9+2 bäddar 2 plan 87 kvm 2 895 000 kr
Lägenheter översikter
c
9+2 bäddar 2 plan 87 kvm 2 895 000 kr
Lägenheter översikter
d
9+2 bäddar 2 plan 87 kvm 3 095 000 kr
Lägenheter översikter
Snö
a
6+2 bäddar 1 plan 57 kvm 2 245 000 kr
Lägenheter översikter
b
6+2 bäddar 1 plan 57 kvm 2 195 000 kr
Lägenheter översikter
c
6+2 bäddar 1 plan 57 kvm 2 195 000 kr
Lägenheter översikter
d
6+2 bäddar 1 plan 57 kvm 2 295 000 kr
Lägenheter översikter
Ski
a
9+2 bäddar 2 plan 83 kvm 2 545 000 kr
Lägenheter översikter
b
9+2 bäddar 2 plan 83 kvm 2 495 000 kr
Lägenheter översikter
c
9+2 bäddar 2 plan 83 kvm 2 495 000 kr
Lägenheter översikter
d
9+2 bäddar 2 plan 83 kvm 2 595 000 kr
Lägenheter översikter